Home  /  

Udruženje Artkor je organizacija koja okuplja profesionalce iz oblasti kulture i kulturnog menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine koji su iskusni u organizaciji većih manifestacija i projekata.

U skladu sa interesovanjima tima koje ovo udruženje okuplja, delatnost se bazira upravo na popularizaciji kulture na svim nivoima, kao i popularizacija svesti o značaju očuvanja životne sredine, traganje za novim oblicima kulturnog i umetničkog izražavanja, afirmacija i razvoj slobode umetničkog izraza i slobode medija, unapređenje zaštite životne sredine i edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine.

Ukratko, udruženje Artkor posvećeno je istraživanju novih kulturnih odnosa, savremene umetničke prakse i aktuelnih društvenih tema kao što je ekologija.

Kultura Brazila, raznolika i bogata počela je poslednjih decenija da se intezivnije širi Evropom kroz različite umetničke izraze – samba baterije, elektronsku muziku, samba ples i kapueru. Tim Artkora prepoznao je ovaj kulturni trend i odlučio da ga prenese i približi Srbiji i Novom Sadu. U skladu sa tim, nekoliko godina za redom, Artkor je organizovao serijal letnjih dešavanja pod nazivom “Bossanoga” koja su imala za cilj promociju brazilske muzike, od tradicionalnog pagoda do modernog samba funk-a i elektronske muzike. Prthodne dve godine ovo udruženje bilo je nosilac manifestacije Dana Brazila prvog festivala koji slavi kulturu Brazila u Novom Sadu.

http://www.danibrazila.org/