Socijalne mreže:
Home  /  Događaji   /  Sremska Mitrovica, Srem folk fest, avgust 2022

Sremska Mitrovica, Srem folk fest, avgust 2022

“Srem Folk Fest” je međunarodni revijalni festival koji se održava u Sremskoj Mitrovici. Cilj smotre je negovanje i promocija narodne pesme, plesa, muzike i nošnje.
“Srem Folk Fest” je svet u malom, omogućava kontakt različitih kultura i civilizacija te uspostavljanje saradnje i prijateljskih odnosa između ansambala na međunarodnom nivou.