Socijalne mreže:
Title Image

O programu i projektu

Együttműködés egy jobb holnapért!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia


Program prekogranične saradnje Interreg-IPA Mađarska-Srbija sprovodi se u okviru finansijskog okvira Evropske unije 2014-2020, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Pre-accession Assistance – IPA). Na osnovu „sistema zajedničkog upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, Program finansira i podržava projekte saradnje organizacija koje se nalaze u području predviđenom pšrogramu – mađarskih županija Csongrad i Bacs-Kiskun i srpskih teritorija: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem.

Program pomaže razvoj stabilnog i saradničkog regiona i ukupnog kvaliteta života u pograničnom regionu. Omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz dve zemlje, neguje zajednički identitet i kulturno-istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i bezbednosti.
Za više informacija posetite: www.interreg-ipa-husrb.com

 

Nafuture projekat


NAFUTURE projekat omogućava ostvarivanje povećanja vidljivosti i dostupnosti informacija o događajima i aktivnostima mladih u prekograničnom području Srbije i Mađarske, kao i poboljšanu komunikaciju i interakciju između mladih ljudi sa obe strane granice.

 

Projekat je sufinansiran od strane Evropske unije.

 

Projekat „Priroda za budućnost bez granica“ započeo je kao ideja i zajednička inicijativa dva partnera uključena u svaki deo razvoja projekta. Svaki od partnera (LB – Crveni krst Vojvodine i B1 – Crveni krst Čongrada) je prilikom analize postojećeg stanja insistirao na analitičkom pristupu kao najrelevantnijem za rešavanje aktuelnih pitanja.

Projekat se prvenstveno bavi decom od 7 do 18 godina i teži da poveća njihovu mobilnost kroz uključivanje u sport, slobodno vreme i aktivnosti zaštite prirode, da izgradi kapacitete omladinskih organizacija i javnih institucija, kao i da uspostavi savremene onlajn promotivne alate za komunikaciju među mladima. u prekograničnom regionu.

Partneri su se složili da je jedno od glavnih pitanja kojima se treba baviti u ovom projektu nedostatak mobilnosti i komunikacije mladih u prekograničnom regionu. Sve aktivnosti koje su sprovedene u okviru ovog projekta (zabavne manifestacije, akcije zaštite prirode, sportsko-rekreativne manifestacije – 8 događaja, 4 u Srbiji i 4 u Mađarskoj sa ukupno 240 mladih) odvijale su se na otvorenom uz minimalno prisustvo moderne tehnologije i sa snažnim naglaskom na jednake mogućnosti za sve.

Partneri su takođe primetili nedostatak direktne komunikacije između dece školskog uzrasta sa najbližim prijateljima i omladinom sa druge strane granice. Većina komunikacije je preko društvenih mreža. Stoga je ideja oba partnera bila povećanje mobilnosti među mladima i podizanje ekološke svesti. Povećanjem mobilnosti stvorili smo dobru osnovu za njihovu dalju saradnju i dugoročno i unapredili turizam u programskoj oblasti. Za promovisanje svih aktivnosti u prirodi i uspostavljanje održive mreže prekogranične saradnje jedna od projektnih aktivnosti bila je i formiranje onlajn promotivnog alata za komunikaciju među mladima u prekograničnom regionu. Projekat naglašava prekogranični uticaj kroz sve faze razvoja i implementacije projekta.

Završna konferencija NAFUTURE održana je u Mađarskoj 18.03. Istog dana članovi projektnog tima predstavili su dokument: Analiza društvenog života mladih u prekograničnom regionu. Ova analiza je dokument koji nam daje opšti pregled društvenog života mladih u prekograničnom regionu, definiše životne navike mladih, njihov odnos prema zajedničkim vrednostima, kao i odnos prema porodici, školi i zajednici. , i daje zaključke i predloge za poboljšanje njihovog života. Učesnici su bile organizacije mladih, lokalne vlasti i zainteresovane strane.

Ukupna dostignuća projekta obuhvataju rezultate aktivnosti organizovanih u okviru projekta kao osnovu za održivu platformu za buduću saradnju između uključenih partnera, institucija i organizacija, a pre svega dece i mladih. Nepokretljivost omladine značajno se unapređuje kroz komunikaciju i druženje na zajedničkim manifestacijama i aktivnostima kao što su organizovane edukativne, sportske i zabavne manifestacije, kao i manifestacije zaštite prirode za mlade, a posebno školsku decu, sa obe strane granice.