Socijalne mreže:
Home  /  Volonterski Centar Vojvodine

Volonterski Centar Vojvodine

0

U januaru 2004. godine, grupa mladih entuzijasta okupljena oko ideje volontiranja prepoznala je potrebu za formiranjem volonterskog centra kao mogućeg rešenja za mnoge probleme naše zajednice i društva uopšte. Nedugo nakon toga, stvoren je VCV.  S vremenom, broj aktivnih članova/ica i aktivnosti je rastao a ideja se dalje razvijala. Konačno, 2005. VCV je postao NVO.


Tokom godina,  VCV  je organizovao  brojne međunarodne volonterske kampove u Srbiji, učestvovao u brojnim međunarodnim omladinskim razmenama, obukama, seminarima i drugim edukativnim programima, benefit akcijama, festivalima i raznim kulturnim dešavanjima. VCV je ugostio mnogobrojne strane volontere/ke i slao puno naših volontera/ki u inostranstvo, podstakao razmenu volontera, mladih, omladisnkih radnika/ca između zemalja bivše Jugoslavije i snažno doprineo razvoju kulture mira i saradnje u regionu, sarađivao sa brojnim lokalnim, regionalnim, evropskim inicijativa i učestvovalo u brojinim kampanijama, radnim grupama i još mnogo toga.


Danas, glavne aktivnosti VCV-a su:
- aktivnosti bazirane na neformalnom obrazovanju kao i na podizanju svesti o različitim relevantnim društvenim i ekološkim temama;
- lokalne solidarne akcije zasnovane na volontiranju i izgradnji kapaciteta volontera/ki;
- mobilnost mladih i omladinskih radnika/ca;
- međunarodni kratkoročni volonterski kampovi;
- kratkoročno i dugoročno međunarodno volontiranje kroz programe: Evropska inicijativa za solidarnost (ESC), Welwarts (nemačka vlada) Service Civique (francuska vlada).


Od 2008. godine VCV je ogranak Service Civil International u Srbiji.
Service Civil International (SCI) je volonterska organizacija posvećena promociji kulture mira organizovanjem međunarodnih volonterskih projekata za ljude svih starosnih grupa i porekla. Organizacija se sastoji od 41 ogranka i sve većeg broja partnerskih organizacija.

Volonterski Centar Vojvodine

Resavska 1, Novi Sad 21000, Serbia

Socijalne mreže