Socijalne mreže:
Home  /  Udruženje nacionalnog saveta mladih

Udruženje nacionalnog saveta mladih

0
Udruženje nacionalnog saveta je krovna organizacija mađarskih omladinskih organizacija, koja ima za cilj promociju mađarske omladinske politike stvaranjem efikasnog dijaloga između mladih ljudi i mađarskih i međunarodnih donosilaca odluka.

Njeni glavni zadaci su da zastupa interese mladih i omladinskih organizacija na najvišem nivou, da formira i oblikuje omladinsku politiku i da se obraća aktuelnoj vlasti kao snažan i jedinstven glas mladih.

Udruženje nacionalnog saveta mladih

Budapest, Zivatar u., Hungary

Socijalne mreže