Socijalne mreže:
Home  /  Udruženje „Keresztpont“

Udruženje „Keresztpont“

0
Cilj udruženja „Keresztpont“ je da podrži javne aktivnosti na temu mentalnog zdravlja i kulture, koje organizuju studenti i mladih ljudi univerzitetskog uzrasta, kao i da podrži srodne programe i procese, sa posebnim osvrtom na inicijative u vezi sa društvenom odgovornošću.

Aktivnosti udruženja uključuju sveobuhvatan, složen rad sa mladima. Naš glavni profil su aktivnosti vezane za organizaciju zajednice, prevenciju, pastoralnu brigu, savetovanje o mentalnom zdravlju, etičko obrazovanje i dobrotvorni rad. Podržavanje i organizovanje programa i inicijativa čiji je cilj uvođenje inovativnih pedagoških metoda, obrazovanje za mir i bratstvo, i promovisanje otvorenog društva. Organizovanje i koordiniranje obuka i predavanja vezanih za porodični život, stručno obrazovanje, formiranje životnog stila za mlađu odraslu grupu u duhu daljeg usavršavanja i doživotnog učenja.

Udruženje „Keresztpont“

Szeged, Tisza Lajos u. 23, 6725 Hungary

Socijalne mreže