Socijalne mreže:
Home  /  Sportsko udruženje SPORT MASTER

Sportsko udruženje SPORT MASTER

0
Sportsko udruženje SPORT MASTER, kao članica ASFAS-a u skladu sa merama koje je preduzela Vlada Republike Srbije, uključuje se aktivno u projekat „Ostani kod kuće aktivan“ koji je pokrenula Asocijacija Sporta za sve Srbije,  sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravstvenog stanja celokupnog stanovništva kroz strateški akcioni plan „MISIJE 2030 – AKTIVNA SRBIJA!“.

Kako bi se zainteresovali i podstakli građani na svakodnevno bavljenje
fizičkom aktivnošću u kućnim uslovima života, udruženje će promovisati rekreativne aktivnosti prilagođene I adekvatne uslovima u porodičnom okruženju za sve kategorije građana a najviše najmlađe populacije.

Sportsko udruženje SPORT MASTER

Vuka Mandušića 22, Novi Sad, Serbia