Socijalne mreže:
Home  /  Savez izviđača Vojvodine

Savez izviđača Vojvodine

0
Savez izviđača Vojvodine neguje tradiciju skautske organizacije koju je osnovao Robert Baden – Pauel 1907. godine, a na ovim prostorima začeo dr Miloš Đ. Popović 1911. godine kao i tradiciju posleratnog izviđaštva koje je započeto 1952. godine.

Misija Svetskog skautskog pokreta je i misija Saveza izviđača Vojvodine: da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnji boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.

Savez izviđača Vojvodine

Svetojovanska 2a, Novi Sad, Serbia

Socijalne mreže