Socijalne mreže:
Home  /  Oblutak

Oblutak

0
Oblutak je udruženje građana koje se bavi ranim razvojem dece.

Organizuje razvojno-kreativne radionice za decu Oblutak koje imaju jedinstven program rada vezan za interaktivno čitanje, vežbice i kreativan rad. Deca misle da se igraju, a rade ozbiljne stvari: razvijaju ljubav prema knjizi, inteligenciju, životne veštine, pažnju, strpljenje, govor, motoriku. Upoznaju sebe i grade odnose sa drugima! Radionice podržava Mensa Srbije.

Oblutak organizuje programe i učestvuje na događajima koji imaju za cilj edukaciju dece, roditelja, zainteresovanog građanstva i svih edukatora koji rade sa decom za dobrobit lokalnih zajednica i društva uopšte.

+381 65 3865222

Socijalne mreže