Socijalne mreže:
Home  /  NSHC

NSHC

0
Novosadski humanitarni centar stručnim radom i organizovanim delovanjem doprinosi izgradnji humanog građanskog društva, kroz pružanje pomoći i podrške socijalno ugroženim, osetljivim i marginalizovanim grupama i razvoj njihovih potencijala za dostojanstven život; podsticanje aktivizma građana; unapređivanje kapaciteta zajednice za zaštitu i brigu; promociju zdravlja; istraživački rad i obrazovanje.

Naše ciljne grupe su socijalno ugrožene, marginalizovane i posebno osetljive grupe u društvu, među kojima: izbegla i raseljena lica, Romi, starije osobe, deca i mladi, žrtve nasilja.

NSHC okuplja posvećene i odgovorne građane i stručnjake humanističkog opredeljenja, koji jednako i nepristrasno brinu o svima u nevolji, bez obzira na rasnu, nacionalnu, versku, polnu i rodnu pripadnost, jezik kojim govore, politička i druga uverenja. Udruženje realizuje projekte i programe od javnog interesa i posebnog društvenog značaja.

NSHC deluje na području Novog Sada, AP Vojvodine i cele Srbije. Takođe, NSHC učestvuje u realizaciji prekograničnih i regionalnih projekata.

+38121 423 021, +38121 423 024

Socijalne mreže