Socijalne mreže:
Home  /  Nezavisno udruženje zavisnika

Nezavisno udruženje zavisnika

0
Nezavisno udruženje osnovano je u novembru 2005. godine uz učešće uglavnom profesionalaca osetljivih na problem opojnih droga koji žele promene.

Ciljevi i aktivnosti od opšte koristi su aktivnosti na prevenciji i lečenju upotrebe droga među mladima.

Udruženje gradi mrežu sa predstavnicima drugih oblasti kako bi podstakao zavisnike i njihovo najbliže okruženje da promene način života, i kako bi ih nadziralo i podržavalo kroz stalnu - dobrovoljnu – pomoć i negu.

Rad udruženja pokriva složen tretman problema droga, širok spektar usluga od prevencije upotrebe droga u adolescenciji do nege nakon upotrebe istih. Važan zadatak je predstavljanje i obrazovanje mladih o načinu na koji mogu da iskoriste vreme umesto konzumiranja droga, tako da korisno provedu svoje slobodno vreme. Važno je da pomoć udruženja ne dobijaju samo korisnici droga, već i ljudi koji dolaze u kontakt sa problemom droga (mladi ljudi i njihovi roditelji, vaspitači, drugi stručnjaci koji rade u oblasti pomoći itd.).

Socijalne mreže