Socijalne mreže:
Home  /  Međunarodno diplomatsko studentsko udruženje u Segedinu

Međunarodno diplomatsko studentsko udruženje u Segedinu

0
Kao omladinska sekcija Mađarskog društva Ujedinjenih nacija, glavni cilj Međunarodnog diplomatskog studentskog udruženja (International Diplomatic Student Association) je upoznavanje mladih sa praksom diplomatije, principima i radom UN-a i drugih međunarodnih organizacija, putem predavanja, interaktivnih radionica, javne debate, projekcije filmova o ljudskim pravima i putem konferencija.

Njihov cilj je obrazovati mlade ljude o održivom razvoju, kritičkom razmišljanju, debati i međunarodnoj perspektivi kroz svoje obrazovne programe. U Budimpešti su aktivni od 2013. godine, a u Segedinu od februara 2018. godine sa ukupno više od 200 članova. Cilj segedinske organizacije je i stvaranje zajedničke platforme za strane i mađarske studente, na kojoj mogu hrabro govoriti i mogu prikazati odakle dolaze i iz koje su kulture. Pored visokog nivoa profesionalizma, smatraju izuzetno važnim uspostavljanje prijateljskih odnosa, a samim tim i promociju organizacije i Segedina među studentima. U tu svrhu organizuju putovanja u inostranstvo, tokom kojih naši studenti mogu učestvovati na konferencijama simulacije UN-a u bojama Segedina.

Međunarodno diplomatsko studentsko udruženje u Segedinu

Budapest, Fővám tér 8, 1093 Hungary

Socijalne mreže