Socijalne mreže:
Home  /  Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “DANILO KIŠ”

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “DANILO KIŠ”

0
Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “DANILO KIŠ” osnovana je 2005. godine od strane Skupštine opštine Subotica, sa ciljem da sistemski i kontinuirano preuzme brigu o omladinskoj kulturi na teritoriji Grada Subotice, tako što će aktivnosti mladih osoba koje pokazuju interes i talenat u oblasti umetnosti, kao i školovanih mladih umetnika, podržati putem godišnjih konkursa u oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i izdavaštvom, te podstaći mlade osobe na (dalje) kreativno promišljanje i stvaralaštvo organizacijom edukativnih i kulturnih programa namenjenih njima, kao i onih kreiranih od strane njih.

Fondacija je multidisciplinarna ustanova sa pretežnom kulturnom delatnošću, koja mladima ovoga grada nudi programe koji su interkulturni, savremeni, urbani i prilagođeni njihovim interesovanjima.

Izuzev projekata koje Fondacija „DANILO KIŠ“ samostalno organizuje, pruža se prilika i drugim organizacijama i pojedincima da uz podršku Fondacije na kvalitetan način realizuju svoje ideje. Prostor poseduje odgovarajuću infrastrukturu potrebnu za obavljanje kulturne delatnosti - galeriju i salu za predavanja, filmske projekcije, tribine, koncerte, predstave, performanse, radionice i slično.

Kulturna politika Fondacije se bazira na afirmaciji lokalnih stvaralaca, neformalnih grupa i civilnih udruženja, ali se istovremeno subotičkoj publici prezentuju i projekti i kulturni sadržaji iz drugih gradova i regiona. Fondacija sarađuje i sa drugim obrazovnim i kulturnim ustanovama, radeći tako na daljem negovanju publike i autorstva.

Početkom 2012. godine Fondacija sprovodi svoje programe u sopstvenom prostoru koji nosi naziv Omladinski klub "Skladište", po istoimenom delu Danila Kiša, poznatog pisca rođenog u Subotici, a nalazi se na adresi Park Ferenca Rajhla 12a u Subotici. "Skladište" je zamišljeno kao kulturni prostor koji mladim umetnicima, omladinskim grupama, udruženjima građana, kulturnim radnicima i svim pojedincima zainteresovanim za savremenu umetnost i kulturu pruža kvalitetnu platformu za realizaciju projekata namenjenih mladima.

Fondacija i dalje neumorno nastoji da osluškuje kulturne potrebe mladih i odgovara na iste, pronalazeći uvek iznova njima zanimljive i razumljive kanale komunikacije, kojima ih izaziva da grade, dožive i naposletku žive kulturu kao neodvojivi i onaj lepši deo života svih nas…

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “DANILO KIŠ”

Park Rajhl Ferenca 12, Subotica 24000, Serbia

Socijalne mreže