Socijalne mreže:
Home  /  Fondacija „Diákcentrum Universitas“

Fondacija „Diákcentrum Universitas“

0
Cilj organizacije je da mladim ljudima koji žive u regiji Velike južne ravnice pruže usluge upravljanja životom i razvoj veština, usled čega isti postaju autonomne osobe sposobne da vode efikasan život, rešavaju svoje probleme i rade.

Savetovanje o upravljanju životom: možete potražiti pomoć profesionalaca za rešavanje problema na vašem samostalnom životnom putu. Jedan od posebnih oblika savetovanja koji je dostupan u našoj fondaciji je savetovanje o profesionalnom usmeravanju, što je odlična prilika za razjašnjavanje pojedinačnih pitanja i problema vezanih za zapošljavanje sa savetnicima. Savetnici takođe pokreću i vode tematske obuke (na temu obrazovanja, vođenja grupa).

Fondacija pruža podršku mladim osobama sa invaliditetom i upravlja mrežom za ličnu podršku; takođe pomaže u stvaranju jednakih mogućnosti za studente sa invaliditetom pružajući grupu posebnih usluga koje nude različite načine na koje bi se osigurao njihov nezavisan život, prilagođen njihovim ličnim potrebama. U okviru Univerzitetskog centra za savetovanje i upravljanje životom postoji grupa vršnjačke podrške koju čine studenti pod nazivom „KortársAid“. Svojim zabavnim, rekreativnim programima grupa „KortársAid“ čini živote studenata živopisnijim, pružajući vršnjacima pažnju, dobro raspoloženje i razumevanje.

Fondacija „Diákcentrum Universitas“

Szeged, Vitéz u. 17, 6722 Hungary

Socijalne mreže