Socijalne mreže:
Home  /  Ekološki centar Stanište

Ekološki centar Stanište

0
Unapređenje odnosa lokalnih zajednica prema životnom okruženju – kroz aktivnosti u oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja, strateškog planiranja i razvoja lokalnih politika, poljoprivredne proizvodnje i ekološkog turizma, edukacije i savetovanja, upravljanja prirodnim dobrima, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti, međunarodne saradnje i socijalne ekologije, kroz negovanje solidarnosti, lokalnog demokratskog, međusektorskog, interkulturnog dijaloga i drugih vrednosti civilnog društva, naročito u ekonomski nedovoljno razvijenim područjima, među mladima i drugim ugroženim i marginalizovanim grupama.

Ekološki centar Stanište

Stevana Nemanje 33, Vršac, Serbia

+381 13 838 525, +381 65 844 3000