Socijalne mreže:
Home  /  Ekološka Organizacija pokret gorana Pančeva

Ekološka Organizacija pokret gorana Pančeva

0
Ekološka organizacija Pokret gorana Pančeva je, kao deo Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Srbije, osnovan 1960. godine.

Osnovan je sa cilјem okuplјanja mladih i učesnika u akcijama pošumlјavanja. Akcije masovnog pošumljavanja vremenom su zamenjene podizanjem zelenih površina u gradskim sredinama i podizanjem drvoreda pored puteva, reka i u poljima kao zaštite od vetra i uređenjem gradskih zelenih površina i školskih dvorišta.

Za 50 godina rada Pokreta gorana, proizvedeno je više od 12 miliona sadnica – toliko da bi se mogla dva puta opasati cela naša planeta, a u akcijama njihove sadnje je učestvovalo preko 2,5 miliona ljudi.

Pokret gorana je pošumio, melioralisao i ozelenio preko 410.000 hektara površine što se smatra jednom od najuspešnijih investicija u tom periodu. Za doprinos zaštiti životne sredine, Pokret gorana je 1989. godine dobio povelјu Ujedinjenih Nacija (Global 500 Honour Roll).

Ekološka Organizacija pokret gorana Pančeva

Svetog Save 10, Pančevo 26000, Serbia