Socijalne mreže:
Home  /  Crveni krst Vršac

Crveni krst Vršac

1
Volontiranje je oblik humanog ponašanja. Cilj volontiranja je da se pomogne drugima – pojedincima, grupama, organizacijama ili zajednici kao celini, bez očekivanja nadokande.

Volonteri su osnovna snaga Crvenog krsta. U našoj organizaciji obučavamo vas pružanju prve pomoći, motivisanju dobrovoljnih davalaca krvi, učestvovanju u akcijama prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene građane, i ostalim našim aktivnostima, programima i manifestacijama.
Cilj svih naših aktivnosti je postizanje pozitivne promene u životima ljudi.

Organizacija Crvenog krsta stalno je u potrazi za volonterima koji svojim iskustvima, veštinama, znanjima i dobrom voljom mogu da doprinesu poboljšanju programa koje realizujemo, stoga budi slobodan da nas kontaktiraš!

Ko može biti volonter


Svako može biti volonter. Uopšte nije važno koju školu ili fakultet pohađaš, sa kakvim uspehom, ili koju diplomu imaš; nije važno ni kakva su tvoja prethodna radna i životna iskustva niti koliko slobodnog vremena imaš. U razgovoru sa tobom, zajedno ćemo pronaći program koji odgovara tvojim sklonostima, životnim okolnostima i mogućnostima.

Šta očekujemo od volontera


Očekujemo da naši volonteri pozitivno odgovore na većinu sledećih tvrdnji:

-Volim ljude i iskreno želim da im pomažem.
-Imam saosećanje za tuđu patnju.
-Znam gde su mi granice i ne preuzimam više obaveza nego što mogu da ispunim.
-U stanju sam da razumem različitosti koje proističu iz drugačijeg porekla ili opredeljenja.
-Već su mi rekli da umem da komuniciram sa ljudima.
-Volim da učim o novim stvarima.Dobro raspolažem svojim slobodnim vremenom.
-Želim da izdvojim par sati nedeljno za volontiranje.
-Želim da se aktivno borim za promociju humanih vrednosti.
-Odgovorno se odnosim prema obavezama i obećanjima.
-Mislim pozitivno i umem da se široko osmehnem

Još jednom, hvala što se interesuješ za rad Crvenog krsta!