Socijalne mreže:
Home  /  Centar za omladinski rad (CZOR)

Centar za omladinski rad (CZOR)

0
Centar za omladinski rad (CZOR) je nevladina organizacija koja radi na osnaživanju mladih i stvaranju prilika za mlade kroz obrazovanje, omladinski rad i javne politike.

Centar za omladinski rad (CZOR)

Narodnog fronta 35, Novi Sad 21000, Serbia

Socijalne mreže