Socijalne mreže:
Home  /  Banatski Kulturni centar

Banatski Kulturni centar

0
Banatski kulturni centar je prvi privatni kulturni centar u Srbiji. Ova porodičana kreativna industrija bavi se umetničkim stvaralaštvom, produkcijom i različitim vidovima delovanja u kulturi. BKC organizuje brojne kulturne programe po čitavoj Vojvodini, Srbiji i u inostranstvu. Banatski kulturni centar ima razvijenu izdavačku produkciju, redovno izlaže na sajmovima knjiga, a organizuje ukupno šest tradicionalnih manifestacija i festivala godišnje nudeći svojim radom jedinstveni koncept delovanja u kulturi.

Rad Banatskog kulturnog centra odlikuje i delovanje sa lokalnog nivoa na globalni kroz umetnost i književnost, kao i negovanje tradicije i koncepta istorijskog multikulturalnog Banata.

Osnivač i direktor ovog porodičnog kulturnog centra sa sedištem u Novom Miloševu je književnik Radovan Vlahović.

BKC organizuje različite kulturne programe (književne, likovne, muzičke, pozorišne, filmske, multimedijalne...) u zemlji i inostranstvu. Banatski kulturni centar organizovao je preko 700 različitih programa.

Pod ovim imenom, Banatski kulturni centar počinje sa radom 2006. godine, a prethodili su mu, takođe, privatni oblici delovanja: Pozorište u prirodi osnovano 1985. godine u Krušedolu, Kulturno dvorište osnovano 1986. godine u Novom Miloševu, kao i izdavačka i kulturološka delatnost kompanije Novi Zenit u devedesetim godinama.

Socijalne mreže