Socijalne mreže:
Home  /  Arhus centar Subotica

Arhus centar Subotica

0
Arhus centar Subotica ima tendenciju obuhvatanja celokupne Vojvodine kao regije, a započeće se uspostavljanjem saradnje sa lokalnim samoupravama Severnobačkog (Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš) i Severnobanatskog okruga (Ada, Senta, Kikinda, Čoka, Novi Kneževac i Kanjiža).

Ciljevi centra su uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana, te njihovo bolje informisanje i edukacija da bi se aktivnije uključili u donošenje odluka što će omogućiti sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unapređenja  životne sredine.

Socijalne mreže