Közösségi hálózatok:
Title Image

A programról és a projektről

Együttműködés egy jobb holnapért!

Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia


Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program az Európai Unió 2014-2020 közötti pénzügyi keretén belül, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) keretében valósul meg. A program a résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszere” alapján a programterületen található szervezetek – Csongrád és Bács -Kiskun megyék, valamint szerb területek: Nyugat -Bácska, Észak -Bácska, Dél -Bácska, Észak -Bánság, Közép -Bánság, Dél -Bánát és Szerémség együttműködési projektjeit finanszírozza és támogatja.

A program elősegíti a stabil és együttműködő régió kialakítását, valamint a határmenti régió általános életminőségét. Lehetővé teszi a két ország szervezeteinek gazdasági együttműködését, ápolja a határrégió közös identitását és kultúrtörténeti örökségét, és hozzájárul ökológiai fenntarthatóságához és biztonságához.
További információkért látogassa meg: www.interreg-ipa-husrb.com

 

Nafuture projekt


A NAFUTURE projekt lehetővé teszi a Szerbia és Magyarország határ menti térségben zajló fiatalok eseményeiről és tevékenységeiről szóló információk jobb láthatóságát és elérhetőségét, valamint a határ mindkét oldalán a fiatalok közötti jobb kommunikációt és interakciót.

 

A projektet az Európai Unió társfinanszírozza.

 

A „Természet a jövőért határok nélkül” projekt a projektfejlesztés minden részében részt vevő két projektpartner ötleteként és közös kezdeményezéseként indult. Minden partner (LB – Vajdasági Vöröskereszt és B1 – Csongrádi Vöröskereszt) a jelenlegi helyzet elemzésekor az elemző megközelítéshez ragaszkodott, mint az aktuális problémák megoldásához.

A projekt elsősorban a 7 és 18 év közötti gyerekeket célozza meg, és célja a mobilitásuk növelése sport-, szabadidős és természetvédelmi tevékenységekben való részvétel révén, az ifjúsági szervezetek és közintézmények kapacitásának bővítése, valamint a fiatalok közötti kommunikáció korszerű online promóciós eszközeinek létrehozása a határ menti régióban.

A partnerek egyetértettek abban, hogy a projekt egyik fő problémája a fiatalok mobilitásának és kommunikációjának hiánya a határon átnyúló régióban. A projekt keretében lebonyolított összes tevékenység (szórakoztató rendezvények, természetvédelmi akciók és sport-rekreációs események – 8 rendezvény, 4 Szerbiában és 4 Magyarországon, összesen 240 fiatal részvételével) a szabadban zajlott, minimális jelenléttel a modern technológiák és a mindenki esélyegyenlőségének erős hangsúlyozásával.

A partnerek azt is észrevették, hogy az iskoláskorú gyerekek között nincs közvetlen kommunikáció a legközelebbi barátaikkal és a határon túli fiatalokkal. A legtöbb kommunikációjuk a közösségi hálózatokon keresztül zajlik. Ezért mindkét partner gondolata az volt, hogy növeljék a fiatalok mobilitását és növeljék a környezettudatosságot. A mobilitás növelésével jó alapot teremtettünk további és hosszú távú együttműködésükhöz, a turizmus fokozásához a támogatható területen. A természetben végzett tevékenységek népszerűsítése és a fenntartható határon átnyúló együttműködési hálózat kialakítása érdekében a projekt egyik tevékenysége egy online promóciós eszköz létrehozása volt a határon túli régióban élő fiatalok közötti kommunikációhoz. A projekt a határokon átnyúló hatást hangsúlyozza a projektfejlesztés és végrehajtás minden szakaszában.

Magyarországon 03. 18-án került megrendezésre a NAFUTURE Zárókonferencia. Ugyanezen a napon a projektcsapat tagjai bemutatták a „Fiatalok társadalmi életének elemzése a határon túli régióban” című dokumentumot. Ez az elemzés egy olyan dokumentum, amely általános áttekintést ad a határon túli régióban élő fiatalok társadalmi életéről, meghatározza a fiatalok életvitelét, a közös értékekhez való viszonyukat, valamint a családhoz, iskolához és közösséghez való viszonyukat. , és következtetéseket és javaslatokat tesz életük javítására. A résztvevők ifjúsági szervezetek, önkormányzatok és érdeklődők voltak.

A projekt átfogó eredményei közé tartoznak a projekt keretében szervezett tevékenységek eredményei, amelyek az érintett partnerek, intézmények és szervezetek, de legfőképpen a gyermekek és fiatalok közötti jövőbeni együttműködés fenntartható platformjának alapját képezik. A fiatalok mozdulatlanságát jelentősen javítja a kommunikáció és a barátság a közös rendezvényeken és tevékenységeken, mint például az oktatási, sport- és szórakoztató rendezvényeken, valamint a fiataloknak, különösen az iskolásoknak szóló természetvédelmi rendezvényeken a határ mindkét oldalán.